ZORGZAAM ONDERWIJS

ZORGZAAM ONDERWIJS

Op onze school geeft de leerkracht om elk kind. We stimuleren het kind om het beste van zichzelf te geven. Het onderwijs wordt aangepast waar nodig en hierbij staat het kind centraal. We differentiëren ter ondersteuning of om uit te dagen.

We streven naar onderwijs op maat van ieder kind door flexibel om te gaan met klasgroepen. We willen de eigenheid en geborgenheid van de klasgroep behouden zodat elk kind zich thuis voelt.

We benaderen de kinderen op een positieve, respectvolle manier en geloven sterk in de kracht van belonen.

Door het aanspreken van talenten en de eigenheid van het kind stimuleren we hun motivatie en hun betrokkenheid. We streven naar een zorgzaam, eerlijk en warm school- en klasklimaat.

Het zorgteam

Julie
Directeur

juf Julie

Els
Zorgcoördinator

Juf Els

Wanneer leerlingen, leerkrachten of ouders geconfronteerd worden met problemen die hun draagkracht overstijgen biedt het zorgteam ondersteuning aan.

SCHOOLTOELAGE

Een schooltoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage.
Hoe komt u te weten of uw inkomen te hoog is?

Bel naar het gratis infonummer 1700. Of kijk op www.studietoelagen.be.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO >>

EXTERNE PARTNERS

Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan wordt er beroep gedaan op het CLB en externe experten zoals logopedisten, kinesisten, psychologen. Zij stellen samen met ons een individueel begeleidingsplan op. U wordt in deze fase als moeder, vader of voogd nog intensiever betrokken bij het zorgproces.

Indien nodig wordt er samengewerkt met een school voor buitengewoon onderwijs. Zij ondersteunen onze klasleerkrachten door collega's uit het ondersteuningsnetwerk met hun expertise wekelijks naar de klas te sturen.

Wanneer voorgaande maatregelen niet volstaan, kan een individueel handelingsplan opgemaakt worden of kan de overstap naar het buitengewoon onderwijs overwogen worden. Dit uiteraard allemaal met medeweten en toestemming van u als ouder.

ONDERWIJSCHEQUES

Deze cheques ter waarde van €10 worden aangeboden door de gemeente Alveringem. Ze kunnen gebruikt worden om uitgaven zoals schooluitstappen, schoolmaaltijden, tijdschriften, sportdagen,... te betalen.

Kijk op www.alveringem.be voor meer informatie.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO >>


 

Contact Alveringem

GBS Spelenderwijs Alveringem
Nieuwstraat 50
8690 Alveringem

info@spelenderwijs.be

058 28 89 48

Contact Stavele

Wijkafdeling Stavele
IJzerstraat 6
8691 Stavele

info@spelenderwijs.be

057 30 19 00

Omhoog