Het CLB behoort tot het vrij net.


Het centrum voor leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

Begeleidingsdomeinen

Het centrum voor leerlingenbegeleiding werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.


De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:

  • Het leren en studeren
  • De onderwijsloopbaan
  • De preventieve gezondheidszorg
  • Het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB-team van de school

verpleegkundige

Renate Denys


renate.denys@vrijclbwesthoek.be

maatschappelijk werker

Mireille Demeyere


mireille.demeyere@vrijclbwesthoek.be

Psychopedagogisch consulent

Jozefien Verschave


jozefien.verschave@vrijclbwesthoek.be

Zorgvraag?

Contacteer ons zorgteam