'De tuin daagt uit om op een speelse wijze experimenterend en explorerend te leren.'

Vergroening van de speelplaats


MOS-project


Fantastisch toch een avontuurlijke, biodiverse en klimaatgezonde speelplaats? Maar hoe begin je aan de bouw van zo'n fantastische plek?


Daarvoor namen we deel aan het MOS-project: Vergroening van de speelplaats.
Steun vanuit de gemeente


Een groene speelplaats is teamwerk: We probeerden iedereen inspraak te geven wat waren de wensen van leerlingen, teamleden, bestuur? 


We konden op rekenen op de steun van verschillende diensten binnen onze gemeente en op de hulp van ouders en omwonenden om het plan te realiseren.


Outdoor learning


Buitenklas – outdooreducation - outdoorlearning of buiten lesgeven betekent: lesgeven over de natuur en lesgeven IN de natuur.


De opening van onze heringerichte tuin biedt nieuwe mogelijkheden om te proeven van het openluchtonderwijs.  Deze vorm van onderwijs sluit goed aan bij de manier waarop jonge kinderen van nature uit heel nieuwsgierig zijn en het best leren door dingen te doen.  Door te handelen met concreet materiaal weten ze goed waar ze mee bezig zijn.    Het leren samenwerken is een gewoonte die we van jongs af aan leren.  Het buiten bewegen komt de gezondheid ten goede. 


De natuur is van groot belang in de ontwikkeling van een kind.  We dragen als school hier graag ons steentje bij.

Bouw en plannen


(extra info volgt)