Info

                    Kalender


Elke dag valt er wel iets te beleven bij ons op school. Bekijk onze kalender om te weten waar we nog naar kunnen uitkijken de komende weken en maanden.Menu


Hanssens Catering serveert haar versebereidingen elke middag aan onze school. Hun gevarieerde, lekkere maaltijden worden bereid met dagverse groenten, vlees en vis en doen u het water in de mond krijgen.

Bent u benieuwd hoe ze bij Hanssens Catering te werk gaan?Ziekte of afwezigheid


Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk  voor een vlotte schoolloopbaan. 

Afwezigheden worden telefonisch meegedeeld aan de directeur of het schoolsecretariaat, bij voorkeur  voor de start van de schooldag.  Wat te doen bij afwezigheid wegens ziekte?

  

  • een blauw blaadje met verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens vier  maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de  klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 


  • een medisch attest is nodig: 

     - als u al vier maal in een schooljaar

       zelf een verklaring wegens ziekte hebben             ingediend;  

     - bij een afwezigheid wegens ziekte van meer         dan drie opeenvolgende kalenderdagen; 


Elke andere reden voor afwezigheid?
Verlof en vakantieVrije dagen en vakantie 1e trimester


vrijdag 30/09 Pedagogische studiedag

maandag 3/10 Vrije dag

31/10 - 04/11 Herfstvakantie

vrijdag 11/11 Wapenstilstand

maandag 14/11 Pedagogische studiedag

26/12 - 06/01 Kerstvakantie 


Vrije dagen en vakantie 2e trimester


vrijdag 27/01 Pedagogische studiedag

20/02 - 24/02 Krokusvakantie

maandag 20/03 Vrije dag

03/04 - 14/04 Paasvakantie


Vrije dagen en vakantie 3e trimester


maandag 01/05 Dag van de arbeid

18/05 - 19/05 Hemelvaart

maandag 29/05 Pinkstermaandag


Schoolreglement


Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het  schoolbestuur anderzijds.


De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de  school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Schooltoelage 


Een schooltoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.


Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin.
Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage. Hoe komt u te weten of uw inkomen te hoog is?


Bel naar het gratis infonummer 1700.
Of kijk op www.studietoelagen.be.
Onderwijscheques 


Onderwijschequeszijn cheques waarmee uitgaven, zoals schooluitstappen, schoolmaaltijden, tijdschriften, sportdagen,... kunnen betaald worden.