Scholengemeenschap

Op 1 september 2005 ging de scholengemeenschap ‘Strand &Polder’, waar onze school deel van uitmaakt, officieel van start.

Deze scholengemeenschap wordt gevormd door de gemeentescholen van zeven gemeenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Gistel, Koksijde, Middelkerke en Nieuwpoort.
Aan het hoofd staat een coördinerend directeur die op regelmatige basis samenkomt met de respectievelijke directeurs van deze scholen. Personeelsgebonden materie en pedagogisch-didactische onderwerpen staan op de agenda en worden met iedereen besproken.

In het totaal telt onze scholengemeenschap bijna 2500 leerlingen.

Piet Demonie treedt op als coördinerend directeur van de scholengemeenschap ‘Strand en Polder’, Vrijheidsstraat 1 te 8470 Snaaskerke.

Voorzitter van het beheerscomité: Cindy Verbrugge (schepen De Panne).