Ziekte

ziekjesUw kind is verplicht aanwezig op ALLE schooldagen van 1 september tot en met 30 juni.

De school kan en zal daar NOOIT een uitzondering op toestaan !

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig omwille van ziekte : een doktersbriefje is vereist

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders, maar dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist !

BESLUIT : voor elke afwezigheid op school van schoolplichtige kinderen is een schriftelijke verklaring vereist.